ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปมุมไหนของถนนหรือหมู่บ้านเราก็จะเห็นร้านกาแฟผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ไม่เว้นแม่แต่ตามซอกซอย จะเห็นร้านกาแฟทั้งเล็กใหญ่เต็มไปหมด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าธุรกิจร้านกาแฟนั้นโตขึ้นในทุกปีและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปิดร้านกาแฟก็ควรจะต้องศึกษาสิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟปี 2023  ซึ่งเป็นบทความที่เราได้นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเปิดร้านกาแฟเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก เพื่อให้ธุรกิจที่ใฝ่ฝันดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่งการวางแผนธุรกิจให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรศึกษาไว้ก่อนจะลงสนามแข่งจริง

สิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟ ปี 20231

เปิดร้านกาแฟใช้เงินลงทุนเท่าไหร่

     งบประมาณถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ จึงควรเตรียมงบประมาณให้รอบคอบ ซึ่งการเปิดร้านกาแฟจะต้องแบ่งงบประมาณออกไว้เป็นส่วนโดยเริ่มจาก 

สิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟ ปี 20232

ตัวอย่างการลงทุน 

     ซึ่งเงินลงทุนจำนวน 1,000,000 บาท นี้ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน หารด้วย 19,000 บาทต่อเดือน จะใช้เวลาในการคืนทุน 4 ปี และหากต้องการให้คืนทุนภายใน 1 ปีเราจะต้องตั้งเป้าว่าต้องการกำไรเดือนละเท่าไหร่ และเริ่มต้นวางแผนในการขายให้ได้จำนวนแก้วมากขึ้นต่อวัน รวมไปถึง การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่น ค่าเช่าสถานที่ โดยปรับลดขนาดของพื้นที่หรือ ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Take Away แล้วลดค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นแก้วกาแฟ กระดาษทิชชู ไม่จำเป็นต้องสกรีนโลโก้ หรือปรับลดเงินทุนเริ่มต้นตัวอย่างเช่นค่าออกแบบตกแต่ง และค่าอุปกรณ์เริ่มต้น ให้เหมาะสมกับราคาขาย ซึ่งหากระบุได้โดยละเอียดก็จะสามารถช่วยปรับลดเงินทุนและสามารถเพิ่มยอดขายทำกำไรและคืนทุนได้เร็วขึ้น 

เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น 

     สิ่งที่สำคัญในการเปิดร้านกาแฟนั่นคือทำเลซึ่งหากเลือกทำเลที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง แต่หากทำเลที่เลือกไว้มีคู่แข่งเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเราซึ่งมาเปิดใหม่จะต้องมีกลยุทธ์และการวางแผนในการดึงลูกค้าให้มาเป็นลูกค้าประจำของร้านเราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์หรือออฟไลน์ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นมา ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนทำการลงทุนทางด้านการตลาดบล็อกผมหรือไม่  หรือมีช่องทางอื่นในการเพิ่มยอดขายเช่น ขายขนมหรืออาหารที่สามารถทำกำไรหรือเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น หรือจะรับฝากขายสินค้าประเภทเบเกอรี่ที่สามารถขายควบคู่ไปก้บกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ของทางร้านได้ 

สิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟ ปี 20233

การขอใบอนุญาตและจัดการเรื่องภาษีที่ควรรู้

     ร้านกาแฟไม่ว่าจะขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ต้องมีการขออนุญาตและจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งผู้ที่ลงทุนควรที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเรามีคำตอบมาให้ดังนี้ 

  1. อันดับแรกคือจะต้องทำเรื่องขอหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขตในท้องที่ที่เปิดร้าน เพื่อแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 
  2. จดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะมีการจดทะเบียนอยู่ 2 ประเภทนั่นก็
    • แบบบุคคลธรรมดา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทะเบียนการค้า และร้านค้าใดๆก็ตามที่จดทะเบียนพาณิชย์เป็นแบบบุคคลธรรมดาในแต่ละปีจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ช่วงครึ่งปีแรกและ ภ.ง.ด. 90 ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยยื่นผ่านทางออนไลน์  และสำหรับร้านที่มียอดขายต่อปีเกิน 1.8 ล้านขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย 
    • แบบนิติบุคคล จะมีความซับซ้อนเพราะว่าจะเหมือนกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายมีการกำหนดทุนจดทะเบียนและหาผู้ร่วมทุน รวมถึงมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากร้านกาแฟโดยทั่วไปจึงไม่นิยมจดทะเบียนในรูปแบบนี้ นอกเสียจากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงแรกเพราะการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลมีข้อดีคือเสียภาษีน้อยกว่าแบบบุคคลธรรมดา และสามารถนำไปกู้ยืมเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ง่ายกว่าแบบบุคคลธรรมดา 
  3.  ชำระภาษีป้าย โดยชำระที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เราเปิดร้านปีละหนึ่งครั้ง หลักๆ จะเป็นป้ายหน้าร้าน ป้ายที่อยู่นอกร้าน มีโลโก้ รูปภาพ และตัวอักษร และเมื่อธุรกิจดำเนินได้ครบปีจะต้องชำระภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งจะคำนวนตามขนาด และแบบของป้าย หาต้องการเสียภาษีป้ายน้อยลงควรมีภาษาไทยอยู่ในป้ายด้วย โดยชำระขั้นต่ำปีละ 200 บาท ซึ่งหากไม่มีการยื่นภาษีป้าย จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% จากค่าภาษีป้ายที่ต้องชำระ หรือในกรณีชำระล่าช้า จะต้องชำระค่าปรับ 2%
  4. ภาษีโรงเรือน กำหนดชำระปีละ1ครั้ง ที่สำนักงานเขตที่ร้านตั้งอยู่โดยชำระอยู่ที่ 12.5% จากมูลค่าที่ถูกประเมิน ซึ่งในกรณีที่เป็นการเช่าที่ ผู้ลงทุนจึงควรตกลงกับเจ้าของให้เรียบร้อยเสียก่อนว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบชำระค่าภาษีโรงเรือน
สิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟ ปี 20234

     การวางแผนธุรกิจร้านกาแฟและกำหนดกลยุทธ์ ความสามารถในการสร้างรายได้ รวมไปถึงการกำหนดเงินลงทุนที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นสิ่งควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟ ปี 2023 ซึ่งการพิจารณาจุดคุ้มทุนต่างๆ จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาและกำหนดราคาขายกาแฟในแต่ละแก้วได้และจำเป็นต้องรู้ว่าจุดคุ้มทุ้นของร้านมาจากยอดขายอะไรเท่าไหร่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ลงทุนต้องรู้และประมาณค่าใช้จ่ายคงที่ได้สำหรับการบริหารและลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ร้านกาแฟในฝันไปรอดในยุคที่ร้านกาแฟผุดมากพอๆ กับดอกเห็ดเช่นนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *